кафедра математической физики НТУУ КПИ

Кафедра математичної фізики


Увага!!! На кафедрі математичної фізики видкрито нову спеціалізацію.

Математичні та комп’ютерні методи в моделюванні динамічних систем

111 Математика

Що спільного між стрибаючим по землі м’ячиком, лазером,
планетною системою, стрімким потоком води в річці, ракетою, біологічною популяцією та економічними законами розвитку фондового ринку? Спільним є те, що всі ці, настільки несхожі один на інший, об’єкти є динамічними системами. Тому створення математичного апарату для опису функціонування та розвитку подібних систем є однією з головних задач сучасної цивілізації.
Двадцяте сторіччя збагатило людську цивілізацію багатьма вражаючими науковими відкриттями. Одним із трьох найбільш значущих відкриттів цього сторіччя, разом із теорією відносності та квантовою фізикою, по праву вважається відкриття детермінованого хаосу в динамічних системах. Це відкриття має не тільки математичне, але й загальнонаукове та, навіть, світоглядне значення. Теорія детермінованого хаосу – один з найсучасніших та найактуальніших наукових напрямків, який інтенсивно розвивається в усіх науково спроможних країнах світу. Область застосування теоретичних аспектів детермінованого хаосу в теперішній час здається неозорою і включає такі різні галузі знань як математика, фізика, хімія, біологія, медицина, економіка, соціологія, а також різноманітні галузі сучасної техніки.

 

У рамках спеціалізації «Математичні та комп’ютерні методи в моделюванні динамічних систем» студенти вивчають:

  • Аналітичні та комп’ютерні методи дослідження динамічних систем;

  • Теорію детермінованого хаосу;

  • Комп’ютерні  методи візуалізації та анімації динамічних процесів;

  • Сучасні методи побудови і оптимізації математичних і комп’ютерних моделей;

  • Математична теорія керування;

  • Моделювання задач математичної фізики.

 

Магістри спеціалізації «Математичні та комп’ютерні методи в моделюванні динамічних систем» займаються розробкою нових технологій побудови комплексних  математично-комп’ютерних методів і алгоритмів для дослідження та розв’язання складних задач теорії динамічних систем, детермінованого хаосу та задач математичної фізики.

 


 

Можливості

  • Навчання за програмою академічної мобільності в країнах Євросоюзу.
  • Працевлаштування в науково-дослідних структурах, державних та приватних установах, які займаються виготовленням наукоємної продукції.
  • Здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня доктора філософії.