Авраменко Людмила Григорівна

 

Авраменко Людмила Григорівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

Закінчила  механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. В 1989 р. захистила кандидатську дисертацію. Працювала в Інституті математики АН УРСР, Інституті механіки АН УРСР.

З 1992 року працює на фізико-математичному факультеті Національного технічного університету України “Київського політехнічного інституту”.

Наукові інтереси: диференціальні рівняння, теорія керування, педагогіка вищої школи.

Має більше 30 публікацій. Серед них:

  1. О погрешностях численного интегрирования кинематических уравнений в параметрах Родрига-Гамильтона.- Известия АН СССР. Механика твердого тела. - 1986. - N3.  -  с.45-50  (співавтор Ларін В.Б.).
  2. Задачи определения ориентации твердого тела.-  Киев: Ин-т математики АН УССР.; Препр./87.59, 1987  (співавтори Ларін В.Б., Бордюг Б.А). .
  3. About Singular Factorization of a Transfer Matrix in the Problem of Orientation of a Solid . -The Third International Congress on Industrial and Applied Mathematics: Book of Abstracts. - Gamburg .- 1995. -  c.224 .
  4. English Reader (Mathematics). - Київ, НТУУ "КПI", ІЗМН, 1998  (співавтор Гончаренко Ю.В. ).
  5. Курс лінійної алгебри та аналітичної геометрії• ( Рекомендовано Міністерством освiти  і науки України як навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів, гриф N2/1153 вўд10.07.2000). - Київ, НТУУ "КПI", ІЗМН, 2000 (співавтори Петренко М.П., Бойчук О.П., Ясінський В.В. ).

Навчально-методична і наукова робота

Перероблення навчальних та робочих програм навчальний дисциплін, практик, опису кредитних модулів, РСО: Навчальна програма з курсу «Математика» для студентів ФЛ всіх форм навчання

Дидактичне забезпечення, підготовка та проведення навчальних занять та конторльних заходів. підготовка навчально-методичних матеріалів:

"Вища математика. Частина 1: Лінійна алгебра. Аналітична геометрія. Єлементи математичного аналізу".

Методичні вказівки для самоконтролю збереження знань та вмінь з курсу вищої математики для студентів інженерних спеціальностей денної та заочної форми навчання/ Укладачі: Т.В.Авдєєва, Л.Г.Авраменко, О.В.Борисенко, В.М.Горбачук, Л.І.Поліщук. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2009, – 106 с.; Робоча програма курсу «Математика» для факудьтету лінгвістики для студентів денної форми навчання; Робоча програма курсу «Математика» для факудьтету лінгвістики для студентів заочної форми навчання; Опис кредитних модулів курсу «Математика» для факудьтету лінгвістики

Доповідь на конференціях закордонних: «Дистанционное обучение и стоимость мультимедийного контента», – м.Воронеж, 03.05.2009, «Теорема Биркгофа – Тарского в курсе вісшей математики; Автори – Авраменко Л.Г., Гончаренко Ю.В.; Місце проведення – м.Воронеж; Дата проведення: 04.05.2009

Організаційно-виховна робота

Голова комісії профкому