Борисенко Ольга Володимирівна

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

Народилася 4 липня 1954 року, м. Київ.  Закінчила механіко-математичний факультет Київського Державного університету імені Тараса Шевченко.

Доцент, кандидат фізико-математичних наук. В Київському Національному технічному університеті (НТУУ “КПІ”) працюю з 1991-го року, на посаді доцента – з 2000 року, на кафедрі математичної фізики.

Напрямок наукових інтересів: асимптотичні методи  в  нелінійній механіці.

Педагогічна діяльність:

Курси лекцій  з  “Аналітичної геометрії”,  “Математичного аналізу”,  “Диференціальних рівнянь”,  елементів  “Теорії функцій комплексної змінної”,  “Операційного числення”, “Теорії ймовірностей”.

Більше 30 наукових та науково-методичних робіт (серед них 11 наукових статей).

Серед них:

-         “Малые  случайные  возмущения в колебательных  системах  второго  порядка” (стаття) УМЖ,1992. – Ин-т математики  АН Украины т.44 №1.

-         “Поведение  неавтономной  колебательной  системы  под  воздейсвием  малых случайных  возмущений  в  резонансном  случае”.  УМЖ 1992. – Ин-т математики АН  Украины. 1992 т.44 №12

-         The   probabilistic   approach   to   analysis   of   the  limiting  behavior  of an  integro-differential  equation   Depending  on  small  parameter  and  it’s  application  to stochastic  process”.  Journal   of   applied   mathematics   and   stochastic   analysis.  Y.Z. Spring 1994. №1. (I.G. Malyshev, O.D. Borisenko).

-         ”Асимптотическое   поведение   стохастической   динамической   системы”.  Теория оптимальных  решений – Киев: Ин-т  кибернетики  АН  Украины, 1999.

(Борисенко А.Д.)

-         “Предельное  поведение  динамической системы  под  воздействием  малых случайных  возмущений  в  нерезонансном  случае”.   Теорія оптимальних рішень – Київ 2002, №1 (Борисенко О.Д., Малишев І.Г.).

-         “Asymptotic  behavior  of  third  order  random  oscillation  system  in the  non-resonance  case”.  Theory   of   Stochastic Processes. 9(25), 2003, п. 3-4.

(Borisenko O.D., Malyshev I.G.).

-         “Limit  behavior  of  autonomous  random  oscillating  system  of  third  order”.   Theory   of    Stochastic   Processes   13(29) 2007, п. 4  (Borisenko O.D)

 

Навчально-методична робота


Дидактичне забезпечення, підготовка та проведення навчальних занять всіх видів та контрольних заходів зі студентами ОКР бакалавр
Підготовлення та видання методичних розробок; Назва матеріалу: Вища математика.Частина 1.Лінійна алгебра,анал.геометрія,елементи математичного аналіза.Методичні вказ.
Підготовлення та видання методичних розробок; Назва матеріалу: Інформатика, обчислювальна техника,програмування та числені методи.Програмування в середовищі TurboPascal.Метод.вказівки.
Підготовлення та видання методичних розробок; Назва матеріалу: Інформатика,обч.техніка,програмування та числові методи в середовищі Turbo Pascal.Методичні вказівки
Підготовлення та видання методичних розробок; Назва матеріалу: Вища математика. Ч.1. Лінійна алгебра,аналітична геометрія, елементи математичного аналізу. Методичні вказівки


Науково-інноваційна робота


Публікації, публікації у наукових виданнях (статті, доповіді) у – міжнародних, рецензуємих; Limit behevior of non-autonomous random oscillating System of third order under random periodic external disturbances in resonance case. Theory of Stochastic Processes.
Публікації, публікації у наукових виданнях (статті, доповіді) у – вітчизняних фахових; Limit bihavior of non-autonomous random oscillating system of third order under random periodic txternel disturbances. Журнал обчислювальної та прикладної математики.1(96),2008
Доповідь на конференціях – міжнародних; Назва доповіді – Third order random oscillating system under action of small external periodic disturbances; Автори – Борисенко О.Д,Борисенко О.В.; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 15.05.2008
Доповідь на конференціях – закордонних; Назва держави – Греція; Назва доповіді – Asymptotic behaviour of fourth order random oscillatory system; Автори – Борисенко О.Д.,Борисенко О.В.; Місце проведення – Самос; Дата проведення: 04.09.2008


Організаційно-виховна робота


Куратор навчальної групи; Шифр групи – ФК-82;