Кушлик-Дивульська Ольга Іванівна,

доцент,

кандидат фізико-математичних наук

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

 

Біографія

 

Методична робота

 

ВПІ

Конспект лекцій

Семестр 1

Варіант МКР з аналітичної геомерії

Варіант МКР з лінійної алгебри

Варіант МКР функції однієї змінної

Екзаменаційні питання

Практична частина екзамена

Робоча навчальна програма

РСО

Семестр 2

Варіант МКР визначений інтеграл

Варіант МКР диференціальні рівняння та кратні інтеграли

Варіант МКР з інтегрального числення

Екзаменаційні питання

Практична частина екзамена

Робоча навчальна програма

РР

РСО

Семестр 3

РСО3

Робоча навчальна програма(3с)

Варіанти МКР з теорії поля(3с)

Варіанти МКР з теорії рядів(3с)

Залікова робота (3с)

Семестр 9 магістри

Робоча навчальна програма(9с)

Залікова робота(9с_ магістри)

Варіант МКР (9с)

Семестр 9 спеціалісти

Робоча навчальна програма(9с)

Залікова робота(9с_спеціалісти)

Варіант МКР (9с)

 

Машинобудування (каф. Механіки)

Семестр 1

РСО1

Робоча навчальна програма(1с)

Екзаменаційні питання(1с, мех)

Практична частина екзамену(1с, мех)

Варіанти МКР з лінійної алгебри(1с, мех)

Варіанти МКР з аналітичної геометрії(1с, мех)

Варіанти МКР функція однієї змінної(1с, мех)

Семестр 2

РСО2

Робоча навчальна програма(2с)

Екзаменаційні питання(2с, мех)

Практична частина екзамену (2с, мех)

Варіанти МКР  Інтегральне числення(2с, мех)

Варіанти МКР Визначений інтеграл (2с, мех)

Варіанти МКР Диференціальні рівняння та кратні інтеграли(2с, мех)

Варіанти МКР Диференціальні рівняння (2с, мех)

РР (2с)

Семестр 3

РСО3

Робоча навчальна програма(3с)

Екзаменаційні питання(3с, мех)

Практична частина екзамену (3с, мех)

Варіанти МКР Елементи теорії ймовірності (3с, мех)

Варіанти МКР Елементи теорії поля (3с, мех)

Варіанти МКР  Теорія рядів (3с,мех)

Варіанти МКР  Криволінійні та поверхневі інтеграли (3с,мех)

 

Менеджмент (каф. ОВПК)

Варіант МКР (ТЙ)

Залікова робота (ТЙ)

Робоча навчальна програма (ТЙ)

РСО (ТЙ)

Методичні вказівки