Шраменко Володимир Миколайович

кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

Сторінка на сайті intellect.kpi.ua

 

Навчально-методична робота

Дидактичне забезпечення, підготовка та проведення навчальних занять всіх видів та контрольних заходів зі студентами ОКР бакалавр.

ІХФ групи ЛА

Семестр 1.

Варіант контрольної роботи з лінійної алгебри

Варіант контрольної роботи з лінійної алгебри(перескладання)

Варіант контрольної роботи з геометрії

Варіант контрольної роботи з геометрії(перескладання)

Варіант контрольної роботи: границя, похідна

Варіант контрольної роботи: границя, похідна(перескладання)

Варіант контрольної роботи: функції багатьох змінних

Варіант контрольної роботи: функції багатьох змінних(перескладання)

Варіант екзаменаційного білету

Питання до екзамену

Робоча навчальна програма 1-й семестр

Рейтингова система оцінювання

Семестр 2.

Варіант контрольної роботи: невизначений інтеграл

Варіант контрольної роботи: невизначений інтеграл(перескладання)

Варіант контрольної роботи: визначений інтеграл

Варіант контрольної роботи: визначений інтеграл(перескладання)

Варіант контрольної роботи: диференціальні рівняння

Варіант контрольної роботи: диференціальні рівняння(перескладання)

Варіант екзаменаційного білету

Питання до екзамену

Робоча навчальна програма 2-й семестр

Рейтингова система оцінювання

Семестр 3.

Варіант контрольної роботи: кратний інтеграл

Варіант контрольної роботи: кратний інтеграл(перескладання)

Варіант контрольної роботи: ряди

Варіант контрольної роботи: ряди(перескладання)

Варіант контрольної роботи: функції комплексного змінного

Варіант контрольної роботи: функції комплексного змінного(перескладання)

Варіант екзаменаційного білету

Питання до екзамену

Робоча навчальна програма 2-й семестр

Рейтингова система оцінювання

 

 

Науково-інноваційна робота

Публікації у наукових виданнях (статті, доповіді 2008-2009)

Шраменко В.М., Індекс критичної точки недиференційовного еліптичного оператора 2-го порядку із сильним зростанням коефіцієнтів.- Труды ИПММ НАНУ.- 2008.- вып.17.- с.215-225