Суліма Ольга Вікторівна

доцент, кандидат фізико-математичних наук

 

Навчально-методична робота

Дидактичне забезпечення, підготовка та проведення навчальних занять всіх видів та контрольних заходів зі студентами ОКР бакалавр
Розроблення дистанційних курсів:

-       Векторна алгебра.

-       Аналітична геометрія.

Перероблення навчальний та робочих програм навчальний дисциплін, практик, опису кредитних модулів, РСО:

-       Теорія функцій багатьох змінних.

-       Екстремум функції багатьох змінних.

Розроблення конкурсних завдань до студентських олімпіад з вищої математики для студентів II курсу ПБФ;


Науково-інноваційна робота

Публікації у наукових виданнях (статті, доповіді):

Poryev G. PhD, Rudik T. PhD, Sulima O. PhD, National Technical University of Ukraine «KPI», Kiev, Ukraine. TRAFFIC REGULATION AND REPUTATION HANDLING IN THE BITTORRENT PEER-TO-PEER NETWORK. Вісник НТУУ «КПІ». Серія приладобудування. – 2008. – с. 105-110.
Кузьма А.В., Рудик Т.А., Сулима О.В., Качаенко О.Б., Колебания включений в столбе жидкости, возбужденные осцилляциями сферы у поверхности (Севастополь, 15.09.2008).


Організаційно-виховна робота


Підготовлення, організація і проведення спортивних змагань:

-       До Дня Приладобудівного факультету (19.05.2009);

-       До Дня Приладобудівного факультету для студентів I курсу (15.05.2009).

Підготовлення, організація і проведення творчих конкурсів серед студентів:  Фотоконкурс серед студентів I курсу ПБФ.;