Шраменко Володимир Миколайович

кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

Сторінка на сайті intellect.kpi.ua

 

Навчально-методична робота


Відео уроки

Тема: інтегральне числення

1) Первісна та невизначений інтеграл

2) Метод безпосереднього інтегрування

3) Метод внесення під знак диференціала

4) Метод інтегрування частинами

5) Розкладання в суму найпростіших дробів

6) Інтегрування раціональних виразів: тип 1

7) Інтегрування раціональних виразів: тип 2

8) Інтегрування раціональних виразів: тип 3

9) Інтегрування раціональних виразів: тип 4

10) Заміна змінної в інтегралі

11) Інтегрування ірраціональних виразів

12) Тригонометричні підстановки

13) Диференціальний біном

14) Перша підстановка Ейлера

15) Друга підстановка Ейлера

16) Третя підстановка Ейлера

17) Гіперболічні підстановки

18) Альтернатива підстановкам Ейлера

19) Інтегрування тригонометричних функцій

20) Рекуррентні співвідношення

 

Дидактичне забезпечення, підготовка та проведення навчальних занять всіх видів та контрольних заходів зі студентами ОКР бакалавр.

ІХФ групи ЛА

Семестр 1.

Варіант контрольної роботи з лінійної алгебри

Варіант контрольної роботи з лінійної алгебри(перескладання)

Варіант контрольної роботи з геометрії

Варіант контрольної роботи з геометрії(перескладання)

Варіант контрольної роботи: границя, похідна

Варіант контрольної роботи: границя, похідна(перескладання)

Варіант контрольної роботи: функції багатьох змінних

Варіант контрольної роботи: функції багатьох змінних(перескладання)

Варіант екзаменаційного білету

Питання до екзамену

Робоча навчальна програма 1-й семестр

Рейтингова система оцінювання

Семестр 2.

Варіант контрольної роботи: невизначений інтеграл

Варіант контрольної роботи: невизначений інтеграл(перескладання)

Варіант контрольної роботи: визначений інтеграл

Варіант контрольної роботи: визначений інтеграл(перескладання)

Варіант контрольної роботи: диференціальні рівняння

Варіант контрольної роботи: диференціальні рівняння(перескладання)

Варіант екзаменаційного білету

Питання до екзамену

Робоча навчальна програма 2-й семестр

Рейтингова система оцінювання

 

Семестр 3.

Варіант контрольної роботи: кратний інтеграл

Варіант контрольної роботи: кратний інтеграл(перескладання)

Варіант контрольної роботи: ряди

Варіант контрольної роботи: ряди(перескладання)

Варіант контрольної роботи: функції комплексного змінного

Варіант контрольної роботи: функції комплексного змінного(перескладання)

Варіант екзаменаційного білету

Питання до екзамену

Робоча навчальна програма 2-й семестр

Рейтингова система оцінювання

 

 

Науково-інноваційна робота

Публікації у наукових виданнях (статті, доповіді 2008-2009)

Шраменко В.М., Індекс критичної точки недиференційовного еліптичного оператора 2-го порядку із сильним зростанням коефіцієнтів.- Труды ИПММ НАНУ.- 2008.- вып.17.- с.215-225