сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

Навчально-методична робота


Розроблення конкурсних завдань до студентських олімпіад; Назва олімпіади: Функції комплексної змінної; Назва дисципліни: Вища математика
Розроблення конкурсних завдань до студентських олімпіад; Назва олімпіади: Числові та степеневі ряди; Назва дисципліни: Вища математика
Дидактичне забезпечення, підготовка та проведення навчальних занять всіх видів та контрольних заходів зі студентами ОКР бакалавр


Організаційно-виховна робота


Організація та проведення студентських олімпіад факультету; Назва – Функції комплексної змінної; Дата проведення – 23.12.2008;
Організація та проведення студентських олімпіад факультету; Назва – Числові та степеневі ряди; Дата проведення – 02.06.2009;