Рева Надія Віталіївна

 

сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

 

Навчально-методична робота

Дидактичне забезпечення, підготовка та проведення навчальних занять всіх видів та контрольних заходів зі студентами ОКР бакалавр

Курсова робота з дисципліни "Рівняння математичної фізики" для студентів спеціальності "Математика" 4 курсу ФМФ.

Перелік завдань

План оформлення роботи

Вимоги до оформлення курсової роботи

Титульна сторінка

 

 

 

 


Науково-інноваційна робота

Захист кандидатської дисертації
Публікації у наукових виданнях (статті, доповіді):

Михайлец В. А., Рева Н. В. Предельный переход в системах линейных дифференциальных уравнений// Допровіді НАН України. — 2008. — №8. — С. 28-30.
Михайлец В. А., Рева Н. В. Обобщения теоремы Кигурадзе о корректности линейных краевых задач// Допровіді НАН України. — 2008. — №9. — С. 23-27.
Михайлец В. А., Рева Н. В. Непрерывность по параметру решений общих краевых задач// Зб. праць Ін-ту математики НАН україни.– 2008. — 5,№1 –С. 227 -239.


Організаційно-виховна робота

Куратор навчальної групи (ОМ-52)