Стогній Валерій Іванович

кандидат фізико-математичних наук, доцент,

доцент кафедри математичної фізики фізико-математичного факультету

Національного  технічного  університету  України

“Київський політехнічний інститут”

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

 

Дата та місце народження: 1 червня 1962 р., м. Севастополь.

Освіта:

  • 1979−1984 рр. − механіко-математичний факультет Київського державного університету  імені Тараса Шевченка (спеціальність − математика);
  • 1986−1989 рр. − аспірантура на кафедрі математичної фізики механіко-математичного факультету Київського державного університету імені    Тараса Шевченка, науковий керівник – професор, чл.-кор. АН України В.І. Фущич.

Дисертація:

  • 1989 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему “Теоретико-алгебраїчний аналіз деяких диференціальних та інтегро-диференціальних рівнянь” (спеціальність – диференціальні рівняння та математична фізика) у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка, науковий керівник − професор, чл.-кор. АН України В. І. Фущич.

Тематика наукових досліджень:

  • Симетрійний аналіз і точні розв’язки диференціальних рівнянь з частинними похідними.

Досвід професійної діяльності:

  • 1989−1995 рр. − асистент кафедри вищої математики № 3 Національного технічного університету України “КПІ”;
  • 1995−2000 рр. − доцент кафедри вищої математики № 3 Національного технічного університету України “КПІ”;
  • 2000 р. по т. ч. − доцент кафедри математичної фізики Національного технічного університету України “КПІ”.

 

 

Публікації в наукових виданнях.

Станом на кінець 2014 р. є автором/співавтором понад 80 наукових праць, з яких 2 монографії та 27 наукових статей в провідних фізико-математичних журналах України (“Доповіді Національної Академії Наук України”, “Український математичний журнал”, “Нелінійні коливання”, “Наукові вісті НТУУ “КПІ”), а також у фахових міжнародних журналах (Journal of Physics A: Mathematics and Generalization (Великобританія), Journal of Mathematical Physics (США), Reports on Mathematical Physics (Польща), Journal of Nonlinear Mathematical Physics (Україна-Швеція)).

 

Участь у міжнародних конференціях та наукові візити.

Був учасником багатьох міжнародних конференцій, зокрема: Європейський математичний конгрес (м. Будапешт, Угорщина, 1996 р.), Конференція з диференціальних рівнянь та їх застосувань “Equadiff-9” (м. Брно, Чехія, 1997 р.), Всесвітній математичний конгрес (м. Берлін, Німеччина, 1998 р.), ХХХ Симпозіум з математичної фізики (м. Торунь, Польща, 1998 р.), Міжнародна конференція з диференціальних і функціонально-диференціальних рівнянь (м. Москва, Росія, 1999 та 2011 рр.), Друга, третя та четверта міжнародні конференції “Функціональні простори. Диференціальні оператори. Проблеми математичної освіти”, присвячені 80-, 85-, та 90-річчю Л. Д. Кудрявцева (м. Москва, Росія, 2003, 2008 та 2013 рр.), Міжнародна конференція “Диференціальні рівняння та суміжні питання”, присвячена пам’яті І. Г. Петровського (м. Москва, Росія, 2007 та 2011 рр.), Друга, третя та четверта міжнародні конференції молодих вчених з диференціальних рівнянь та їх застосувань ім. Я. Б. Лопатинського (м. Донецьк, 2008 та 2012 рр., м. Львів, 2010 р.), Міжнародна конференція, присвячена 70-річчю ректора МДУ академіка В. А. Садовничого “Сучасні проблеми математики, механіки та їх застосувань” (м. Москва, Росія, 2009 р.), Міжнародна конференція “Симетрія в нелінійній математичній фізиці” (м. Київ, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2009 рр.), Міжнародна наукова конференція ім. академіка М. П. Кравчука       (м. Київ, 1992, 1996, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 рр.), Дванадцята міжнародна конференція “Математика в технічних і природничих науках” (м. Криніца, Польща, 2011 р.).

Брав участь у науковій літній школі університету Йювяскюля (м. Йювяскюля, Фінляндія, 2000 р.).

Здійснив науковий візит до Оксфордського університету (м. Оксфорд, Великобританія, 2006 р.).

 

Контакти:

Поштова адреса (роб.): кафедра математичної фізики,

фізико-математичний факультет,

Національний технічний університет України «КПІ»,

просп. Перемоги, 37,

Київ, 03056, Україна

Тел. (роб.): +38 (044) 406–82–46

Тел. (дом.): +38 (044) 424–02–26

е-mail:                            valeriy_stogniy@mail.ru