Журавська Ганна Вікторівна

доцент,

кандидат фізико-математичних наук

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

 

Навчально-методична робота

Дидактичне забезпечення, підготовка та проведення навчальних занять всіх видів та

контрольних заходів зі студентами ОКР бакалавр.

ММІ Прикладна механіка групи МП, ММ

МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ

1 Курс Семестр 1.

Робоча програма 1-й семестр.

Рейтингова система оцінювання.

Варіант контрольної роботи: теорія границь.

Варіант контрольної роботи: похідна.

Питання до екзамену.

1 Курс Семестр 2.

Робоча програма 2-й семестр.

Рейтингова система оцінювання.

Варіант контрольної роботи: інтеграл.

Варіант контрольної роботи: диференціальні рівняння.

Питання до екзамену.

 

2 Курс Семестр 3.

Робоча програма 3-й семестр.

Рейтингова система оцінювання.

Методичні вказівки «Ряди».

Варіант контрольної роботи: ряди.

Варіант контрольної роботи: кратні інтеграли.

Варіант контрольної роботи: теорія поля.

Питання до екзамену.

 

2 Курс Семестр 4.

Робоча програма 4-й семестр.

Рейтингова система оцінювання.

Варіант контрольної роботи: теорія функцій комплексної змінної.

Варіант контрольної роботи: операційне числення.

Питання до екзамену.

 

МАТЕМАТИЧНА ФІЗИКА

2 Курс Семестр 3.

Робоча програма 3-й семестр

Рейтингова система оцінювання

Типово-розрахункова робота.

Варіант контрольної роботи.

 

2 Курс Семестр 4.

Робоча програма 4-й семестр

Рейтингова система оцінювання

Типово-розрахункова робота.

Варіант контрольної роботи.

Питання до екзамену

 

3 Курс Семестр 5.

Робоча програма 5-й семестр

Рейтингова система оцінювання

Типово-розрахункова робота.

Варіант контрольної роботи.

Методичні вказівки

 

Науково-інноваційна робота

Публікації у наукових виданнях (статті, доповіді)

  1. Журавская А.В. Поточечная оценка градиента нелинейной параболической задачи. //  Праці Інституту математики НАНУ. Математика та її застосування., 36, – 2001,  – c.103-110.
  2. Скрыпник И.В., Журавская А.В. Равномерная апроксимация решений параболических задач в перфорированных областях. //  Нелинейные  граничные задачи,  –2003,  – №. 13, – c.149-164.
  3. Скрыпник И.В., Журавская А.В. Равномерная апроксимация решений нелинейных   параболических   задач  в  перфорированных   областях. //  Труды ИПММ НАН Украины, – 2003,  –Т.8, – c.142-146.
  4. Скрыпник И.В., Журавская А.В. Равномерная апроксимация решений нелинейных   параболических   задач  в  перфорированных   областях. //  Український математичний журнал, – 2004,  –Т.56, – № 9, – c.1244-1258.
  5. Скрипник І.В., Журавська Г. В Рівномірне наближення розв’язків нелінійних задач в перфорованих областях при поверхневому розподілі неоднорідностей. – Київ, 2005.– 56 с.– (Препр. / НАН України. Ін-т математики; 2005.4)
  6. I. V. Skrypnik, A. V. Zhuravskaya Uniform approximation of solutions of nonlinear parabolic problems in perforated domains. //  Ukrainian Mathematical Journal – 9-2004, – Volume 56, – Issue 9, – pp 1481-1498.
  7. Журавська Г. В. Нелинейные параболические задачи в перфорированных областях. // Современная математика и ее приложения, – Тбилиси, 2008.–  Т. 53,  Суздаль-2006, Часть 1, – c.104-108.
  8. A. V. Zhuravskaya Nonlinear parabolic problems in perforated domains. // ­Journal of Mathematical Sciences, – March 2009, – Volume 157, – Issue 3, –  pp 491-495.


Закінчила Київський Національний Університет імені Тараса Шевченко,

Механіко-математичний факультет. 1994-1999. Доцент. Кандидат фізико-математичних наук. Читає вищу математику, математичну фізику (Лекції та практичні заняття).

Наукові інтереси: питання усереднення задач для нелінійних еліптичних та параболічних рівнянь другого порядку в перфорованих областях та дослідження поведінки розв’язків таких задач, усувні особливості розв’язків для нелінійних задач.

Дисертаційна робота на здобуття ступеня кандидата а фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння.

"Рівномірне наближення розв’язків нелінійних задач в перфорованих  областях."

Виконано в Інституті математики НАН України.

Науковий керівник:     доктор фізико-математичних наук, професор,

академік  НАН України

Скрипник Ігор Володимирович.