ФМФ

 

 1. Авдєєва Т.В. Прикладна алгебра. Алгебраїчні структури. Морфізми. Основи теорії зображень груп.  Навчальний посібник для студентів фізико-математичного факультету НТУУ “КПІ”, може бути використаний також в інших університетах при вивчені курсу “Прикладної алгебри”. / Т.В. Авдєєва, В.М. Горбачук.- К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 56 с. –  Бібліогр.: с. 56. –100 пр.

Гриф надано методичною радою НТУУ «КПІ»

(протокол № 5 від 8 червня 2015 р.)

 

 1. Авдєєва Т.В. Алгебра. Основи алгебраїчних структур.  Навчальний посібник призначений для студентів фізико-математичного факультету НТУУ “КПІ”, може бути використаний також в інших університетах при вивчені курсу “Алгебри і теорії чисел” / Т.В. Авдєєва, В.М. Горбачук.- К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 79 с. –  Бібліогр.: с. 79. –100 пр.

Гриф надано методичною радою НТУУ «КПІ»

(протокол № 5 від 8 червня  2015 р.)

 

 1. Авдєєва Т.В. Лінійна алгебра в задачах та прикладах. Збірник задач для студентів І курсу ФМФ НТУУ «КПІ» / Т.В. Авдєєва, В.М. Шраменко.– Київ, НТУУ «КПІ», 2016. –206 с.

Гриф надано методичною радою ФМФ НТУУ «КПІ»

(протокол № 4  від 27 квітня 2016 р.)

 

 1. Авдєєва Т.В. Лінійні оператори. Жорданова форма матриці. Практикум для студентів фізико-математичного факультету НТУУ “КПІ”, може бути використаний також в інших університетах при вивчені курсу «Лінійна алгебра» / Т.В. Авдєєва, І.В. Веригіна.- К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 163 с. –  Бібліогр.: с. 161. –100 пр.

Гриф надано методичною радою ФМФ НТУУ «КПІ»

(протокол № 5 від 24 червня 2016 р.)

 

 

ММІ

 

 1. Журавська Г.В. Методичні вказівки та варіанти типово-розрахункових робіт з вищої математики. Ряди / Уклад.: Г.В.Журавська, І.М. Копась, Г.М.Кулик, Н.В.Рева, Н.В.Степаненко –К.: НТУУ «КПІ», 2013. − 52 с.

Рекомендовано вченою радою

фізико-математичного факультету

протокол № 2 від 27 березня 2014 року

 

 1. Журавська Г.В. Методичні вказівки та варіанти типово-розрахункових робіт «Рівняння математичної фізики». Метод функції Гріна / Уклад.: Г.В. Журавська, Н.В.Рева - К.: НТУУ«КПІ», 2014. - 84с.

Рекомендовано вченою радою

фізико-математичного факультету

протокол № 8 від 15 грудня 2014 року

 

 1. Журавська Г.В. Методичні вказівки та варіанти типово-розрахункових робіт з вищої математики. Поверхневі інтеграли. Теорія поля / Уклад.: Г.В.Журавська, І.М. Копась, Г.М.Кулик, Н.В.Рева, Н.В.Степаненко –К.: НТУУ «КПІ», 2015. − 67 с.

Рекомендовано вченою радою

фізико-математичного факультету

протокол № 1 від 23 лютого 2015 року

 

 1. Журавська Г.В. Методичні вказівки та варіанти типово-розрахункових робіт. Кратні інтеграли / Уклад.: Г. В. Журавська, І. М. Копась, Г. М. Кулик, Н. В. Рева, Н. В. Степаненко - К.: НТУУ«КПІ», 2015. - 88 с.

Рекомендовано вченою радою

фізико-математичного факультету

протокол № 3 від 28 квітня 2015 року

 

 1. Журавська Г.В. Завдання до розрахункової роботи: Теорія  функцій  комплексної змінної. Операційне числення. Призначені для студентів другого курсу Механіко-машинобудівного інституту НТУУ “КПІ” / Уклад.: Г.В. Журавська, І.М., Копась, Н.В. Рева –К.: НТУУ «КПІ», 2015 – 28с.

Рекомендовано Вченою радою

фізико-математичного факультету

від 04.12.2015 р., протокол № 9

 

 1. Журавська Г.В. Методичні вказівки та варіанти типово-розрахункових робіт з вищої математики для студентів технічних спеціальностей. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функції однієї змінної / Уклад.: Г.В.Журавська, І.М. Копась, Г.М.Кулик, Н.В.Рева, Н.В.Степаненко –К.: НТУУ «КПІ», 2016.− 90 с.

Рекомендовано Вченою радою

фізико-математичного факультету

від 27.04.2016 р., протокол № 4

 

 

ПБФ

 

 1. Кузьма О.В. Збірник задач з вищої математики для розрахункових робіт та модульних контрольних робіт для студентів технічних напрямів підготовки/ Уклад.: О. В. Кузьма , В. В. Листопадова, Т. О.Рудик,Н.П.Селезньова,О.В.Суліма– К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 58с.

Рекомендовано вченою радою

фізико-математичного факультету

протокол № 3 від 26 квітня 2012 р.

 

 1. Селезньова Н.П. Вища математика. Розділ «Теорія поверхонь другого порядку» [Текст] : методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.051003, професійного спрямування «ПСЕМ» / Уклад. : Н.П. Селезньова, Т.О. Рудик, В.В. Листопадова, О.В. Суліма. – К. : НТУУ "КПІ", 2016. – 55 с.

Рекомендовано вченою радою

приладобудівного факультету НТУУ «КПІ»

протокол № 5/16 від 30.05.2016 р.

 

 1. Кузьма О.В. Кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли. Основи теорії поля – навч. – метод. посібник [Електронний ресурс] / О.В. Кузьма, В.Т. Яцюк ; НТУУ «КПІ». - Електронні текстові дані (1 файл: 1,20 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 113 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16675.

 

 

ІФФ

 

 1. Авдєєва Т.В. Прикладна алгебра. Алгебраїчні структури. Морфізми. Основи теорії зображень груп.  Навчальний посібник для студентів фізико-математичного факультету НТУУ “КПІ”, може бути використаний також в інших університетах при вивчені курсу “Прикладної алгебри”. / Т.В. Авдєєва, В.М. Горбачук.- К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 56 с. –  Бібліогр.: с. 56. –100 пр.

Гриф надано методичною радою НТУУ «КПІ»

(протокол № 5 від 8 червня 2015 р.)

 

 1. Авдєєва Т.В. Алгебра. Основи алгебраїчних структур.  Навчальний посібник призначений для студентів фізико-математичного факультету НТУУ “КПІ”, може бути використаний також в інших університетах при вивчені курсу “Алгебри і теорії чисел” / Т.В. Авдєєва, В.М. Горбачук.- К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 79 с. –  Бібліогр.: с. 79. –100 пр.

Гриф надано методичною радою НТУУ «КПІ»

(протокол № 5 від 8 червня  2015 р.)

 

 1. Авдєєва Т.В. Ряди Фур’є.  Практикум для студентів інженерних спеціальностей / Т.В. Авдєєва, О.Б. Качаєнко - К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 88 с. –  Бібліогр.: с. 88. –100 пр.

Гриф надано методичною радою ФМФ НТУУ «КПІ»

(протокол № 4  від 27 квітня 2016 р.)

 

 1. Авдєєва Т.В. Кратні інтеграли. Елементи теорії поля: Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів інженерних спеціальностей/ Т.В. Авдєєва, О.Б. Качаєнко, О.О. Коваль, О.Б. Поліщук, В.І. Стогній. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2016,– 92 с.

Гриф надано Методичною радою ФМФ НТУУ “КПІ”

Протокол № 5 від 24.06.2016

 

 1. Борисенко О.В. Елементи лінійної алгебри. Методичні вказівки та навчальні завдання для студентів інженерних спеціальностей за напрямом підготовки 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» [Електронне навчальне видання] / Уклад.: О.В. Борисенко – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 60 с.

Рекомендовано Вченою радою

фізико-математичного факультету

протокол № 6 від 24 червня 2016 року

 

ХТФ, ФБТ

 

 1. Авдєєва Т.В. Кратні інтеграли. Елементи теорії поля: Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів інженерних спеціальностей/ Т.В. Авдєєва, О.Б. Качаєнко, О.О. Коваль, О.Б. Поліщук, В.І. Стогній. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2016,– 92 с.

Гриф надано Методичною радою ФМФ НТУУ “КПІ”

Протокол № 5 від 24.06.2016

 

 1. Авдєєва Т.В. Звичайні диференціальні рівняння вищих порядків: Практикум  для студентів інженерних спеціальностей/ Т.В. Авдєєва, О.Б. Качаєнко .- К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 67 с. –  Бібліогр.: с. 66.

Гриф надано методичною радою ФМФ НТУУ «КПІ»

(протокол № 4  від 27 квітня 2016 р.)

 

 1. Авдєєва Т.В. Ряди Фур’є.  Практикум для студентів інженерних спеціальностей / Т.В. Авдєєва, О.Б. Качаєнко - К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 88 с. –  Бібліогр.: с. 88. –100 пр.

Гриф надано методичною радою ФМФ НТУУ «КПІ»

(протокол № 4  від 27 квітня 2016 р.)

 

 

ВПІ

 

 1. Дивульська О.І. Конспект лекцій кредитного модуля «Інтегральне числення функції однієї змінної. Диференціальні рівняння» (Вища математика-2) для напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ»; уклад. О. І. Кушлик-Дивульська. − Електронні текстові дані (1 файл: 3,68 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 241 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12700.

Протокол № 11 Вченої ради ВПІ від 27.04.2015р.

Довідка від 09.10.15р. № 881

 

 1. Кушлик Б.Р. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт комп’ютерного практикуму) з дисципліни «Технології створення Web-сторінок» для напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» спеціальності «Технології електронних мультимедійних видань» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Б. Р. Кушлик, О. І. Кушлик-Дивульська. − Електронні текстові дані (1 файл: 980 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 58 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12699.

Протокол № 2 Вченої ради ВПІ від 28.09.2015р.

Довідка від 09.10.15р. № 881

 

 1. Кушлик-Дивульська О.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» для напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» для студентів видавничо-поліграфічного інституту [Електронний ресурс]/ НТУУ «КПІ»; уклад. О.І. Кушлик-Дивульська, Б.Р. Кушлик.− Електронні текстові данні (1 файл: 3,74 Мбайт).– Київ: НТУУ «КПІ», 2015.–161с. – Назва з екрана. – Достп : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14333.

Протокол № 8 Вченої ради ФМФ від 24.11.2015р.

Довідка від 15.12.15р. № 942

 

 1. Поліщук Н.В. Дослідження операцій [Електронний ресурс]: Збірник завдань для практичних занять  навчальної дисципліни «Дослідження операцій» для студентів видавничо-поліграфічного інституту [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ»; уклад. Н.В. Поліщук, О.І. Кушлик-Дивульська, Н.П. Селезньова.− Електронні текстові дані (1 файл: 1,13 Мбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2015. – 86с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14401.

Протокол № 8 Вченої ради ФМФ від 24.11.2015р.

Довідка від 15.12.15р. № 948

 

 1. Кулик Г.М. Вища математика: Інтегральне числення функції однієї змінної. Диференціальні рівняння [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей / Г.М. Кулик, О.І. Кушлик-Дивульська, Н.В. Степаненко, Н.П. Ярема: НТУУ "КПІ". - Електронні текстові дані (1файл: 5,04 Мбайт). − К.: НТУУ "КПІ". 2016.- 278с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16444.

Протокол № 7 Вченої ради НТУУ «КПІ» від 06.06.2016 р.

Довідка від 15.06.16р. № 133-16

 

ІХФ

 

 1. Барановська Л.В. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Метод. вказівки до виконання типового розрахунку / Уклад.: Л.В.Барановська, В.В.Листопадова. – К.: НТУУ «КПІ»,  2012. – 44 с.

Рекомендовано вченою радою

фізико-математичного факультету

протокол № 5 від 23 травня 2012 року

 

 1. Барановська Л.В. Інтегральне числення функцій однієї змінної. Звичайні диференціальні рівняння. Збірник завдань до типової розрахункової роботи : метод. посібник / Уклад.: Л.В.Барановська, В.В.Листопадова, вид. 2-е доп., перероб. – К.: НТУУ «КПІ»,  2014. – 111с.

Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ»

протокол № 1 від 22 вересня 2014 року

 1. Барановська Л.В. Лінійна алгебра. Аналітична геометрія. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Метод. вказівки до виконання типового розрахунку / Уклад. : Л.В.Барановська, В.В.Листопадова. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 59 с.

Рекомендовано Методичною радою ФМФ НТУУ «КПІ»

протокол № 3 від 28 квітня 2015 року

 

 

ЗФ

 

 1. Довгай В.В. ІНТЕГРАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ ФУНКІЇ ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ. Методичні вказівки за напрямом 6.050504 «зварювання» / Укладач: Довгай В.В., Мельник А.Ф., 2011 р., - 51 с.

Рекомендовано методичною радою НТУУ «КПІ»

протокол № 9 від 19 травня 2011 року

 

 1. Довгай В.В. ВИЩА МАТЕМАТИКА. Розділ: ЗВИЧАЙНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ. Методичні вказівки до самостійної роботи напрямому підготовки 6.050504 «Зварювання» / Укладач: Довгай В.В., Мельник А.Ф., 2011 р., - 60 с.

Рекомендовано методичною радою НТУУ «КПІ»

протокол № 10 від 16 червня 2011 року

 

 1. Довгай В.В. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів за напрямом 6.050504 «зварювання» / Укладач: Довгай В.В., 2014 р., - 71 с.

Затверджено Вченою Радою

Фізико - математичного факультету

НТУУ “КПІ” (протокол № 4 від 27.05.2014 р.)

 

 1. Довгай В.В. ПРИКЛАДНИЙ АНАЛІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему “Оцінки параметрів випадкової вибірки та визначення типу закону розподілу ймовірностей для неї по експериментальних даних” для спеціальності 8.05050402 “Зварювальні установки” /  Укладач: Довгай В.В., 2015 р., - 46 с.

Затверджено Вченою Радою

Фізико - математичного факультету

НТУУ “КПІ” (протокол № 4 від 19.05.2015 р.)