Качаєнко Ольга Борисівна

доцент,

кандидат фізико-математичних наук

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

Навчально-методична робота


Дидактичне забезпечення, підготовка та проведення навчальних занять всіх видів та контрольних заходів зі студентами ОКР бакалавр. Перероблення навчальний та робочих програм навчальний дисциплін, практик, опису кредитних модулів, РСО: Лінійна алгебра та диференціальне числення (ХТФ)
Елементи лінійної алгебри, аналітичної геометрії та диференціальне числення (ФБТ)
Диференціальне числення (ХТФ)
Інтегральне числення та диференціальні рівняння (ХТФ)
Інтегральне числення та звичайні диференціальні рівняння (ФБТ)
Кратні інтеграли. Векторний аналіз. Ряди. (ХТФ)

Науково-інноваційна робота


Доповіді на конференціях:

«Колебания включений в столбе жидкости, возбужденные осцилляциями сферы у поверхности.; Автори – Кузьма А.В., Рудик Т.А., Сулима О.В., Качаенко О.Бю; (Севастополь., 15.09.2008),


Організаційно-виховна робота


Відповідальний за напрям по математичній секції факультетів ХТФ
Відповідальний за напрям по математичній секції факультетів ФБТ

 

 

 

 

 

Семестр 1 Бі ФБТ

Залік

Криві другого порядку приклади

прсо Рейтинг студента 1

Робоча програма 1 2013

Контрольні роботи

ККР1

ККР2

ККР3

ККР4

ККР5

ККР6

ККР7

ККР8

ККР9  Теорія(питання)

Самостійна робота

Графіки функцій (задачі)

Диференціальне числення (задачі)

Лінійна алгебра (задачі)

Семестр 1 ФБТ

Навчальна програма

прсо Рейтинг студента 2014

Теор.питання для екзамену

Контрольні роботи

Модульні контр.роб.(структура ККР)

Приклади для експрес-контролю 1

Приклади для експрес-контролю 2

Приклади для ККР 1

Приклади для ККР 2

Приклади до ККР 3

Розрахункова робота

криві другого порядку (приклади)

Розрахункова робота(структура)

Самостійна робота

Графіки функцій (задачі)

Диференціальне числення (задачі)

Лінійна алгебра (задачі)

Теор.відомості, приклади

ВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ

Невласні інтеграли

Семестр 1 ХТФ

Авт.та комп.-інтегр.техн.ХА

Зразок білетів  ХА 1сем.

Контрольні роботи, структура ККР

Навчальна програма ХА 2014р.

прсо Рейтинг студента

Робоча навчальна програма 1 2014р.

Розрахункова робота(структура)

Додаткові розділи ХТФ

Задачі для заліку

ККР1 приклади,структура варіантів

ККР2 приклади,структура варіантів

Навчальна програма ХТФ д.

Робоча програма 1д  2014

Заочники ЗХК

Додаткові розділи

Залік

Робоча програма 1д 2014р.

Основний курс

Екзамен

Робоча програма 1 2014р.

Розрахункова робота(графіки функцій)

Основний курс ХТФ

криві другого порядку приклади

Навчальна програма ХТФ 2014

Питання до екззамену.

Робоча програма 1 2014

Розрахункова робота(структура)

Контрольні роботи

ККР1 Векторна алгебра

ККР1 Лінійна алгебра

Самостійна робота

Графіки функцій (задачі)

Диференціальне числення (задачі)

Лінійна алгебра (задачі)

Семестр 2 Бі ФБТ

ВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ

Зразок білетів Бі ФБТ 2сем.

Невласні інтеграли

Питання до екзамену

прсо Рейтинг студента 2

Робоча програма 2 Бі 2013

Контрольні робoти

ККР1 структура варіантів Диф.числ.

ККР2 визначений інтеграл приклади

ККР3 невизначений інтеграл приклади

Структура варіантів ККР4 ДР 1-го пор.

Структура варіантів ККР4 ДР вищих пор.

Структура варіатів ККР1,ККР2

Самостійна робота

ККР1 диф.числ.

приклади диф.рівнянь

Приклади ЛНДР,систем ДР

Семестр 2 ФБТ

Зразок білетів ФБТ 2c.

Нвачальна програма ІДР

Питання до екзамену

Питання до самоконтролю

прсо Рейтинг студента

Робоча навчальна програма ФБТ2

Контрольні роботи

ДКР структура роботи

МКР 1структура варіантів

МКР 2 структара варіантів

Теор. відомості, приклади

Диф. рів. вищих порядків,приклади

Диф.рів. першого порядку

Диф.рів.вищих порядків

приклади для ККР

Семестр 2 ХТФ

Автом.та комп.-інтегр.техн.ХА

Зразок білетів  ХА 2сем.

Питання до екзамену

прсо Рейтинг студента

Робоча навчальна програма 2 2014р.

Варіанти контр.робіт

ККР1 невизначений інтеграл приклади

ККР2 визначений інтеграл приклади

Структура варіантів ККР3

Структура варіантів ККР4

Структура варіатів ККР1,ККР2

Заочники ЗХК

Додаткові рзділи

Залік 2сем.

Робоча програма 2д 2014р.

Основний курс

Робоча програма 2 2014р.

Екзамен

Теоретичні відомості, приклади

ВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ

Невласні інтеграли

Хімічна технологія

Додаткові розділи

ККР1 структура варіантів

ККР1приклади

ККР2 приклади,структура варіантів

Робоча прграма 2д 2014

Основний курс

Зразок білетів 2сем.ХТФ

Питання для екзамену

Робоча програма 2 2014

Розрахункова робота(структура)2

Варіанти контр.робіт

ККР1 невизначений інтеграл

ККР2 визначений інтеграл

ККР3 функції багатьох змінних

Структура варіантів ККР4-1

Структура варіантів ККР4-2

Структура варіанту ККР3

Структура варіатів ККР1,ККР2

Семестр 3 Бі ФБТ

Зразок білетів Бі ФБТ 3сем.

Поверхні 2-го порядку

Потрійний інтеграл(вказівки до задач)

прсо Рейтинг студента 3 Бі

Робоча програма 3 Бі_2012

Теор.питання для екзамену

Контрольні роботи

ККР1 Ряди

ККР2 Кратні інтеграли

МКР 3сем

Самостійна робота

Елементи теорії поля

Кратні інтеграли

Ряди

Семестр 3 ХТФ ХА

Зразок білетів ХА 3сем.

Питання до екзамену

прсо Рейтинг студента

Робоча навчальна програма 3 2014р.

Контрольні роботи

ККР1 Ряди

ККР2 Кратні інтеграли

МКР 3сем

Теор. відомості,приклади

Елементи теорії поля

Кратні інтеграли

Поверхні 2-го порядку

приклади-ряди

Семестр 4 ХТФ ХА

прсо Рейтинг студента

Робоча навчальна програма 4 2014р.

 

 

Література

Методички

Вища мат. 2сем.Метод.вказівки 206

Застосувння визначеного інтеграла 2014р.

Інтегральне числення.Метод.вказ.196

Кратні інтеграли.Теорія поля.Ряди. 204

Повне дослідження функції та побудова графіка 201

Рисунки поверхоь. Берман Г.Н.

Теорія ймовірностей

Функції декількох змінних

Диф рівняння

Диф. рів. вищих порядків,приклади

Диф.рів. першого порядку

Диф.рів. першого порядку

 

Підручники

Берман

Комплекс

Дубовик

Венцель

Клетеник сборник задач