Коваль Ольга Олександрівна

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

Закінчила  Київський  Державний  університет  ім. Т.Г. Шевченка, механіко-математичний факультет в 1982 р.

З  1982 р.  працює  в  НТУУ “КПІ”  на  кафедрі математичної фізики,  на посаді старшого викладача.

Читає  лекції  та  веде практичні заняття  з  таких  навчальних  дисциплін:

аналітична геометрія,  лінійна алгебра,  диференціальне числення, інтегральне числення,  диференціальні рівняння, векторний аналіз,  кратні інтеграли, ряди.

Наукові дослідження  в  сфері диференціальних  рівнянь.

 

Основні наукові публікації.

1.О.А. Коваль, К.Ф.Топольницкая «Исследование устойчивости решений

дифференциальных уравнений со случайными параметрами»

(0,5 печ. лист). Сборник научных трудов  «Прикладная математика и механика». Киев, КИИГА, 1992.

 

2. О.О. Коваль, К.Ф. Топольницька «Елементи лінійної алгебри,  векторного числення  та  аналітичної геометрії. Навчальний посібник. (9,5 др. арк.), Київ КМУУА, 1996 р.

 

Основні методичні розробки :

3. О.О. Коваль, В.Ф.  Рудь, К.Ф.Топольницька. “Диференціальні  рівняння” Методичні  вказівки для всіх спеціальностей  (5,75 др.арк.). Київ, КМУУА, 1998 р.

 

Навчально-методична робота


Дидактичне забезпечення, підготовка та проведення навчальних занять всіх видів та контрольних заходів зі студентами ОКР бакалавр


Організаційно-виховна робота


Організація та проведення студентських олімпіад університету; Назва – олімпіада з математики по кафедрі математичної фізики; Дата проведення – 17.03.2009;