Кулик Ганна Миколаївна

доцент, кандидат фізико-математичних наук

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

 

 

 

Варіант КР з ТФКЗ

Варіант КР диф числення

РСО 4-й семестр

РНП 4-й семестр

РСО 2-й семестр

 

 

 

 

Науково-інноваційна робота

Публікації у наукових виданнях (статті, доповіді)

 1. Кулик А.Н. Об остаточном члене уклонения сумм Валле-Пуссена на классах дифференцируемых функций. //  Некоторые вопросы теории аппроксимации функций.-Киев: Ин-т математики АН УССР, 1985, -С.57-62.
 2. Кулик А.Н. О приближениях непрерывных периодических функций, дифференцируемых вдоль траекторий динамических систем. // Укр. мат.журн. -1986, т.38, №1. –С.111-114.
 3. Кулик А.Н. О применении методов приближения функций в теории устойчивости инвариантных торов динамических систем. //  Вопросы устойчивости интегральных многообразий в уравнениях математической физики. –Киев: Ин-т математики АН УССР, 1987, -С.29-35.
 4. Кулик А.Н. Оценка остаточного члена уклонения сумм Фурье на классах непрерывно-дифференцируемых функций. //  Исследования по теории аппроксимации функций. –Киев: Ин-т математики АН УССР, 1987, -С.43-49.
 5. Кулик В.Л., Кулик А.Н. Линейный системы дифференциальных уравнений с вырожденной матрицей. //Математический журнал. Алматы, т.9,№3(33), 2009, -С.56-61.
 6. Кулик В.Л., Кулик А.Н., Степаненко Н.В. Дополнение слабо регулярных линейных расширений динамических систем до регулярных. //Математический журнал. Алматы, т.11,№1 (39), 2011, -С.74-86.
 7. Кулик В.Л., Кулик А.Н. Функции Ляпунова в теории линейных расширений динамических систем. //Международная конференция «Аналитические методы анализа и дифференциальных уравнений». 12-17 сентября 2011 г. Минск, Беларусь.-С. 88.
 8. Кулик Г.М.  Про деякі класи регулярних лінійних розширень динамічних систем на торі. //Міжнародна математична конференція «Боголюбівські читання DIF-2013. Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх застосування” . Севастополь, Україна. Тези доповідей .-С. 126.
 9. Кулик Г.М.  Проблеми наближень функцій в якісній теорії диференціальних рівнянь. //Міжнародна математична конференція „Теорія наближення функцій та їх застосування” . Тези доповідей. Кам’янець –Подільський, Україна, 28травня-3 червня 2012 р., -С.56.
 10. Кулик А.Н.  О некоторых конструкциях линейных расширений динамических систем. //Международная научная конференция «Дифференциальные уравнения и математическая физика». Алматы, 2014г.,-С.149-150.
 11. Кулик Г.М.  Наближення функцій сумами Валле-Пуссена. //Міжнародна математична конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптималізіції», Кам’янець-Подільський. 04.04.2014р., -С. 91-92.

Закінчила Чернівецький державний університет імені Ю.Федьковича, математичний факультет 1970-1975рр.

Доцент. Кандидат фізико-математичних наук. Читає вищу математику, лінійну та векторну алгебру, аналітичну геометрію, диференціальне та інтегральне числення, теорію поля, теорію ймовірностей.

Наукові інтереси: питання збереження обмежених інваріантних многовидів при збуреннях, питання наближення  функцій в якісній теорії диференціальних рівнянь.

Дисертаційна робота на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за

спеціальністю 01.01.01-математичний аналіз „Вопросы приближения периодических дифференцируемых функций” виконано в Інституті математики НАН України і захищена в 1988 році.

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор,

член. кор. НАНУ    Степанець О.І.