Яцюк Віктор Тихонович

сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

Закінчив механіко-математичний факультет КДУ ім. Т.Шевченка в 1967 році по спеціальності математика.

Кандидат фізико-математичних наук, доцент. В НТУУ “КПІ” працює з 1999 року, займаючи посаду доцента кафедри математичної фізики ФМФ. Читає лекції та проводить практичні заняття з повного курсу вищої математики.

Наукові інтереси Яцюка В.Т. пов’язані з дослідженням нелінійних диференціальних рівнянь і диференціальних рівнянь з квазіперіодичними коефіцієнтами. Опубліковано 20 наукових та 4 навчально-методичні роботи.

 

Основні наукові публікації:

 

  1. Яцюк В.Т. Существование квазипериодических решений систем диф. уравнений второго порядка. УМЖ, т.26, вып. 5, 1974, с. 689-696.
  2. Яцюк В.Т. Обобщение одной теоремы  Н.Н. Боголюбова о существовании квазипериодических решений в задачах нелинейной механики. Сб. «Аналит. и качеств. методы исслед. диф. и  диф-разностных уравн.» ІМ. АН УРСР, К., 1977.
  3. Яцюк В.Т. Интегральные многообразия систем диф. уравнений с

квазипериод.  коэф., Сб. «Методы нелинейной механики и их

приложения», К., ІМ УРСР, 1982.

4        Митропольский Ю.О., Гомозов В.Г., Лошаков В.А., Яцюк В.Т. Вопросы теории управляемых по частоте автогенераторов. Препринт, 91.45, ІМ АН Украины, К., 1991.

5        Яцюк В.Т. О приведении линейной системы диф. уравнений с квазипериодическими коэф. к треугольному виду. Зб.наук. праць “Математичні методи в науково-техн. дослідженях”,  ІМ НАН України, К., 1996.

 

Основні методичні публікації:

 

1        Яцюк В.Т. До питання про особливі розв’язки  звичайних диф. рівнянь. Методичний збірник №5, Головне управління військової освіти України, К., 1997.

2        Яцюк В.Т. Методи наближеного розв’язування звичайних диф. рівнянь. Навч.- метод. посібник. КІСВ, 1997 р.