Поліщук Наталія Володимирівна

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

 

Навчально-методична робота

Дидактичне забезпечення, підготовка та проведення навчальних занять всіх видів та контрольних заходів зі студентами ОКР бакалавр.
Перероблення навчальних програм навчальних дисциплін: вища математика, вища математика для СТ.
Розроблення опису кредитних модулів:

-       вища математика для спец.Технолог.друк.вид.

-       вища математика для спец.Технолог.електр.видан.

-       дослідження операцій

Підготовлення та видання методичних розробок:

-       Числові та функц.ряди

-       Інтегр.числення фун-ції однієї змінної.

Перероблення РСО з дисципліни: дослідження операцій


Науково-інноваційна робота

Відповідальний за напрям по ВПІ на кафедрі
Організація та проведення студентських олімпіад університету з математики.